ต้นไม้ที่ไม่นิยมมาปลูกในบ้าน

ต้นไม้ที่โบราณไม่นิยมปลูกเพราะเป็นไม้ไม่มงคลแต่เดี๋ยวนี้คนหันมาปลูกในบริเวณบ้านกันแล้ว

     หากคนที่สนใจเกี่ยวกับต้นไม้มักจะศึกษาเกี่ยวกับต้นไม้ว่าตนไหนปลูกได้หรือต้นไม้ต้นไหนที่ไม่ควรปลูกในบ้าน ซึ่งก็มีต้นไม้หลายต้นที่เคยเป็นที่ต้องห้ามในการปลูกในบริเวณบ้านจัดเป็นไม้ที่ไม่เป็นมงคลไม่ควรเปิดให้

 

บริเวณบ้านเพราะคนในบ้านจะได้รับความเดือดร้อนตามชื่อของต้นไม้ชนิดนั้น แต่ปัจจุบันกลับพบว่ามีการนำมาปลูกไว้ในบ้านกันมากขึ้น เรามาดูกันว่าเป็นต้นไม้อะไรบ้าง

1.ต้นมะละกอ สำหรับต้นไม้ชนิดนี้หลายคนนิยมนำผลมารับประทานทั้งการทานแบบสุกหรือแบบดิบ ซึ่งผลของมะละกอ สามารถนำมาปรุงอาหารได้หลายชนิด แต่กลับเป็นไม้ต้องห้ามที่ไม่นิยมนำมาปลูกไว้ในบริเวณบ้านเพราะชื่อของมะละกอ มีส่วนที่ไม่เป็นมงคลอยู่โดยคนสมัยโบราณมีความเชื่อที่ว่า คำว่า ละ ใน มะละกอ หมายถึงการลาจาก การแตกแยก ซึ่งหากใครปลูกต้นมะละกอไว้ในบริเวณบ้านจะทำให้ลูกหลายแตกแยกกันไม่สมานสามัคคีกัน บ้านไหนที่ปลูกชีวิตภายในครอบครัวจะไม่มีความสุข

คนโบราณจึงมักแก้เคล็ดด้วยการปลูกต้นมะละกอไว้ไกลจากบ้านหรือปลูกไว้นอกรั้วบ้าน แต่ในปัจจุบันเราจะเห็นว่าพื้นที่บริเวณบ้านของแต่ละคนไม่มีพื้นที่เหลือเยอะมากนัก ดังนั้นคนในสมัยปัจจุบันจึงนิยมปลูกต้นมะละกอไว้ในบริเวณรั้วบ้านเลย ซึ่งชีวิตครอบครัวของแต่ละบ้านที่ปลูกก็ยังปกติดี คนในครอบครัวยังรักใคร่กันดี

ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าที่ห้ามปลูกในสมัยโบราณอาจจะเป็นเพียงเป็นการป้องกันเด็กเล็กไปเล่นได้ต้นมะละกอแล้วลูกมะละกอจะหล่นใส่หัวจึงออกอุบายมาว่าเป็นต้นไม้ไม่มงคลมากกว่า

2.ต้นไม้อีกชนิดที่ปัจจุบันมีคนนิยมปลูกในบ้านกันเยอะมากเพราะดอกมีกลิ่นหอมและต้นเป็นพุ่มสวยงาม นั่นก็คือ ต้นดอกลีลาวดี หรือชื่อเดิมคือชื่อลั่นทมนั่นเอง ซึ่งในสมัยโบราณไม่นิยมปลูกต้นไม้ชนิดนี้ไว้ในบริเวณบ้านเพราะชื่อของต้นไม้ที่ไม่เป็นมงคล

ดังนั้น ต้นไม้ชนิดนี้เราจึงมักจะเห็นว่าจะมีการปลูกตามบริเวณวัด แต่หลังจากที่สมเด็จพระเทพได้ทรงมีเมตตา ทรงเปลี่ยนชื่อต้นไม้ จากต้นลั่นทม มาเป็นต้นลีลาวดี หลังจากนั้นผู้คนก็นิยมปลูกต้นไม้ชนิดนี้ภายในบ้านกันมากขึ้น เพราะประโยชน์ได้ทั้งร่มเงา ดอกมีสีสวย และมีกลิ่นหอม

จะเห็นได้ว่านี่เป็นเพียงชื่อต้นไม้ตัวอย่างในอีกหลายชนิดที่แต่เดิมเคยเป็นต้นไม้ต้องห้าม ไม่สามารถปลูกในบ้านได้แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป ความคิดของผู้คนมีการเปลี่ยนแปลงต้นไม้เหล่านั้นก็สามารถนำมาปลูกได้ และสามารถใช้ประโยชน์จากต้นไม้เหล่านั้นได้ด้วย